DOVIS page

info

IS pro - IS-KaSa
informační systém kulturních a společenských akcí,
jazykové a pohybové kurzy


Sledování termínu a příprav akcí, pronájem prostor, catering, technika, služby, mobiliář, auta, pracovní kalendáře,
kalendář prostor a personálu, objednávky, statistiky...

Webcollab - plánování projektu podle akcí i samostatně ...
Majetek - Sledování majetku a inventarizace, vazba na techniku, mobilář ...

Sledování úkolů, projektů, objednávky s vazbou na majetek ...
a další .. , historie

Statistiky, KPI, grafické výstupy